Násoska a ochmelka

Letenský obývák plný naturálních vín pocházejících pouze z České a Slovenské republiky.

Jsme kurátoři vína.

Schnirchova 5

www.facebook.com/nasoskaaochmelka

Akce v místě

2 + 1
K dvěma sklenkám / lahvím / paletám vína třetí zdarma